Историятна на студентския научно-изследователски клуб „Виртуален музей” или казано накратко кръжок „Виртуален музей”, може да бъде представена в няколко години като бъдат показвани най-съществените събития от създаването му. И така през 2004 г. група студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки” с научен ръководител проф. Симеон Недков създават кръжок „Виртуален музей” с цел да представят в световната мрежа българското културно наследство. През 2005 председателят на кръжока Петър Миладинов и неговият заместник Стоян Котов вземат учстие в Международен студентски летен семинар (ISSS) във Вилнюс на тема: „Културна комуникация в дигитална среда. Дигитализация на културното наследство. Култура, Комуникция и Информационни технологии” („Cultural communication and digital environment. Communicating Heritage + Culture. Culture, Communication and Information technologies”) http://www.kf.vu.lt/~isss/. Темите на презентациите на българската група са: „Дигитализация на движими паметници на културата” и „Младежта представя националната култура”. Отново Петър Миладинов създавапрез 2006 г. първият CD-ром наречен „Виртуален музей”, в който са отразени дигитализирани музейни предмети от музеите в: Пловдив, Габрово, Националния исторически музей, Националния етнографски музей и Боровското съкровище.

През 2007 г. новият председател на кръжока Ивайло Тонве създава вторият CD-ром „Български виртуален музей II”, който е представен и в световната мрежа (http://freeplace.info/cprog/virtmus2/main/virtmus.htm). В него са включени дигитализирани експонати от музеите в Бургас, Габрово, Велико Търово, Пазарджик, Търговище, Малко Търново, Националния политехнически музей и Националния военноисторически музей. По-късно през 2008 г. студенти от Научно-изследователския клуб „Виртуален музей” съсредоточават вниманието си върху 61 музея у нас и в чужбина. Така на базата на програма “Picasa” в интернет се представя частица от богатото световно и български културно наследство: http://picasaweb.google.com/library.and.information.scienses. Втори музеен албум е създаден от Поли Михайлова през 2009г. отново базиран на програма “Picasa”, в който албум са отразени 56 музея: http:/picasaweb.google.com/library.and.information.scienses.2.

 През 2010 г. студенти от първи и втори курс провеждат оживени дискусии с бивши участници в кръжока за разработване и реализация на бъдещи проекти в областта на дигитализацията и популяризирането на българското културно наследство в световната мрежа. Тогава е избран и новия председател – Теодор Боев. През следващата година Борис Янев, професионален фотограф и бивш студент в специалност БИН провежда обучение по дигитална фотография с кръжочниците. Започва и обучение на студентите от кръжока в усвояване на програма “Photoshop” с преподаватели Петър Миладинов и Кирил Камбуров, също бивши студенти от специалност БИН. Така стигаме до сегашния момент от развитието на Студентския научно-изследователски клуб „Виртуален музей”.

 В момента в кръжока се работи по създаването на продукт наречен „Виртуален пътеводител”. Той се различава от обикновения пътеводител по това, че представя даден музей от гледна точка на посетителя, т.е. разкрива не само положителните черти но и отрицателните, с което има за цел да покаже какво може да се подобри в работата на музея. Самата концепция по създаването на всеки един пътеводител се съсредоточава в няколко основни точки, а те са:

  Разходка по музеите
    Рубрики
    Подбор
    Опит

 Разходките по музеите имат за цел да се събере колкото се може повече информация за: сградата на музея, историята на музея, информация за експонатите и колекциите, разговор с уредниците в музеите и т.н. Общо взето всякаква информация свързана по един или друг начин с избрания музей би била от полза за осъществяването на проекта.

След като бъде събрана нужната информация тя се разпределя под формата на рубрики, които рубрики са еднакви за всеки един музей. За всяка една от тях всеки един член на кръжока дава своето мнение в рамките на три, четири изречения, след което всички мнения се раязглеждат внимателно и се отсяват най-добре структурираните, което въсщност представлява подборът. Броя на рубриките е 11 като някои от тях са: цялостно впечатление от музея, най-впечатляващ експонат, персонал и др.

Опит. Опитът е нещо необходимо ако целта е осъществяването на някакъв проект. Неотдавна при нас бяха хората от Панорама студио, които правят виртуални разходки и 360 градусови обиколки. С тяхна помощ направихме такива на библиотеката намираща се в сградата на факултета ни. Освен това споделихме идеи и обменихме опит.

Разбира се не мога да пропусна и целите на кръжока свързани с осъществяването на проекта „Виртуален пътеводител”. Е, целите не са малко, но три смятам за най-съществени, на които трябва задължително да се обърне внимание. Първата цел е да се посетят поне 10 музея, за които да се създаде по един виртуален пътеводител включващ основните елементи от по-горе посочената концепция. На второ място искаме да популяризираме проекта и самия кръжок като се представяме на различни конференции, като провелата се на 15.05.2013 г. студентска конференция, на която за първи път показахме проекта, по който работим. И разбира се третата ни цел е да създадем онлайн портал (www.museums.bg) , който да бъде достъпен за всеки и където всъщност да се намират тези виртуални пътеводители.

До тук всичко изглежда чудесно, въпроса е как да постигме всичко това максимално бързо и качествено. Първата стъпка към създаването или по-скоро осъществяването на проекта е създаването на екип от студенти, който екип да работи по проекта. Втората стъпка е осъществяването на комуникация между хората в екипа и на трето място е ходенето на терен, което всъщност е споменатите вече от мен разходки по музеите.

 Statusquo, казано по-просто моментното състоянието, в което се намира Студентският научно-изследователски клуб и проектът „Виртуален пътеводител”. До момента сме изградили един малък но продуктивен екип от студенти в първи и втори курс, разбира се не мога да не спомена и хората, които ни напътстват, а именно проф. Симеон Недков и асистентите Петър Миладинов и Стоян Котов. Създали сме своя собствена група в онлайн мрежата “Google+” където всеки от нас може по всяко време да споделя материали, мнения и идеи независимо къде се намира. Идеята за създаването на тази група бе провокирана от факта, че не всички от нас са от София, а и срещите, които провеждаме всеки понеделник не винаги са достатъчни. Освен тези положителни аспекти на нашата работа до сега имаме посетени два музея, за които сме събрали нужната информация, направили сме един солиден набор от снимки, които се обработват от екипа ни. Възнамеряваме да прикачим информция към събраните снимки и разбира се последно, но не и на последно място предстои ни програмиране и създаването на първия виртуален пътеводител!

 

Електронни ресурси на клуб "Виртуален Музей"

  1. Сайтът "Стани един от нас"
  2. Галерия "Бостън"
  3. Галерия "Ню Йорк"
  4. Google Picasa  Албум - проф. Симеон Недков
  5. Google Picasa Album - Поли Михайлова
  6. Google Picasa Аlbum - Николай Шабарков
  7. Google Picasa Album - Стамена Кавръкова
  8. Виртуален музей I
  9. Виртуален музей II
  10. ПРЕЗЕНТАЦИЯ